Навчально-методичні матеріали. Manuals

Курс
Course
Спеціальність
Specialty
Предмет
Subject
Українською In English
1 Медицина
General Medicine
Медична хімія
Medical Chemistry
Перейти Follow
Біологічна та біоорганічна хімія
Biological and Bioorganic Chemistry
Перейти Follow
Стоматологія
Dentistry
Медична хімія
Medical Chemistry
Перейти Follow
Біологічна та біоорганічна хімія
Biological and Bioorganic Chemistry
Перейти Follow
Медична психологія Медична хімія Перейти -
Біологічна та біоорганічна хімія Перейти -
2 Медицина
General Medicine
Біологічна та біоорганічна хімія
Biological and Bioorganic Chemistry
Перейти Follow
Стоматологія
Dentistry
Біологічна та біоорганічна хімія
Biological and Bioorganic Chemistry
Перейти Follow
Медична психологія Біологічна та біоорганічна хімія Перейти -
Фармація
Pharmacy, Industrial Pharmacy
Біологічна хімія
Biological Chemistry
Перейти Follow
3 Фармація (заочна форма) Біологічна хімія Перейти -
5 Фармація (заочна форма) Клінічна біохімія (додаткова сесія) Перейти -Силабуси. Syllabuses

Спеціальність
Specialty
Предмет
Subject
Посилання
Link
221 Стоматологія
221 Dentistry
Медична хімія
Medical Chemistry
Біологічна та біоорганічна хімія
Biological and Bioorganic Chemistry
222 Медицина
222 General Medicine
Медична хімія
Medical Chemistry
Біологічна та біоорганічна хімія
Biological and Bioorganic Chemistry
225 Медична психологія Медична хімія
Medical Chemistry
Біологічна та біоорганічна хімія
Biological and Bioorganic Chemistry
226 Фармація
226 Pharmacy
Біохімія
228 Педіатрія
228 Pediatrics
Медична хімія
Medical Chemistry
Біологічна та біоорганічна хімія
Biological and Bioorganic Chemistry


Дистанційний іспит. Дистанционный экзамен. Remote exam