Методичні матеріали із біоорганічної хімії

  Програми та календарні плани за курсом біоорганічної хімії
 • Тематико-календарний план лекцій та практичних занять на 2 семестр (скачати)
 • Тематичний план СРС (скачати)
  Підручники
 • Н.А.Тюкавкина, Ю.И.Бауков. "Биоорганическая химия" изд."Медицина" 1991 г. (скачати) 11 Mb (рус.DJVU)
 • Губський Ю.І. Біоорганічна хімія.– Вінниця.: Нова книга, 2004. – 285 с.
 • Смірнова О.В., Нечипорук В.М. Основи будови та реакційної здатності біологічно активних сполук. Вінниця.- Вид. Т.П.Барановська.- 2013.- 164 с.
 • Смірнова О.В., Заічко Н.В., Мельник А.В. Поліфункціональні, гетерофункціональні та гетероциклічні біологічно-активні сполуки. Вінниця.- Вид. ВНМУ ім. М.І.Пирогова.- 2016.- 100 с.
  Посібник із біоорганічної хімії.
 • Смірнова О.В. Частина 1. Теоретичні основи реакційної здатності біологічно активних сполук (скачати)
 • Смірнова О.В. Частина 2. Закономірності перебігу реакцій за участі біологічно активних сполук. (скачати)

Методичні матеріали

  Збірник методичних розробок практичних занять
 • Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. Біополімери та їх структурні компоненти. (скачати)
 • Смірнова О.В., Сулім О.Г. Кольорові реакції в медичній та органічній хімії (скачати)
 • Практичні навички. Лабораторна робота (скачати)
 • Ситуаційні задачі (скачати)
  Матеріали до ПК із біоорганічної хімії
 • Смірнова О.В., Мельник А.В. СЛОВНИК–МІНІМУМ формул біологічно активних сполук (скачати)
 • Банк тестів "Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. Біополімери та їх структурні компоненти" (скачати)
  Лекції за курсом "Біоорганічна хімія"
 • Тези лекцій (скачати)
 • Лекція 1. "Основи реакційної здатності біологічно активних сполук."
  Лекція 2. "Реакційна здатність вуглеводнів та їх похідних."
  Лекція 3. "Нуклеофільні реакції в оксосполуках."
  Лекція 4. "Амінокислоти, пептиди та білки." (скачати)
  Лекція 5. "Вуглеводи."