Методичні матеріали із біоорганічної хімії

  Програми та календарні плани за курсом біоорганічної хімії
 • Тематико-календарний план лекцій та практичних занять за курсом біоорганічної хімії (2 семестр) (скачати)
 • Тематичний план СРС (скачати)
  Підручники
 • Н.А.Тюкавкина, Ю.И.Бауков. "Биоорганическая химия" изд."Медицина" 1991 г. (скачать) 11 Mb (рус.DJVU)
 • Губський Ю.І. Біоорганічна хімія.– Вінниця.: Нова книга, 2004. – 285 с.
  Посібник із біоорганічної хімії.
 • Смірнова О.В. , Нечипорук В.М. Частина 1. Теоретичні основи реакційної здатності біологічно активних сполук (скачать)
 • Смірнова О.В. Частина 2. Закономірності перебігу реакцій за участі біологічно активних сполук. (скачать)
 • Смірнова О.В., Заічко Н.В., Мельник А.В. Поліфункціональні, гетерофункціональні та гетероциклічні біологічно-активні сполуки.- 95 с.(скачати)

Методичні матеріали з біоорганічної хімії

  Збірник методичних розробок практичних занять
 • Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. Біополімери та їх структурні компоненти. (скачати)
 • Практичні навички. Лабораторна робота (скачати)
 • Ситуаційні задачі (скачати)
  Збірних завдань для підготовки до підсумкового заняття з біоорганічної хімії (ПМК)
 • СЛОВНИК–МІНІМУМ формул біологічно активних сполук (скачати)
 • Збірних завдань для підготовки до підсумкового модульного контролю (скачати)