Методичні матеріали з медичної хімії

  1. Календарні плани лекцій

 • Календарний план лекцій на I семестр (скачати)

  2. Календарні плани практичних занять

 • Календарний план практичних занять на I семестр (скачати)

  3. Тематичні плани з СРС

 • Тематичний план самостійної роботи студентів (скачати)

  4. Методичні розробки для студентів з самостійної підготовки до практичних занять

 • Робочий зошит для домашніх завдань та лабораторних робіт з медичної хімії (укр. PDF)
 • Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних рідинах (укр. PDF)
 • Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз (скачати)

  5. Методичні розробки для студентів з самостійної підготовки з СРС

  8. Література основна та допоміжна


  ОСНОВНА
 • Смирнова О.В. Медицинская химия, 2015.
 • Смірнова О.В. Хімічна та тривіальна номенклатура неорганічних сполук. Методичний посібник. 2014.
 • Смірнова О. В. Медична хімія (в таблицях, схемах, питаннях, відповідях, прикладах): навчальний посібник / О. В. Смірнова, Н. В. Заічко, А. В. Мельник, О. Г. Сулім. Вінниця: 2018.
 • Смірнова О.В. Збірник задач та вправ з медичної хімії. Частина 1. Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних рідинах. (скачати)
 • Смірнова О.В. Збірник задач та вправ з медичної хімії. Частина 2. Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз. (скачати)
 • Про біогеохімічні провінції (скачать)
 • Смірнова О.В., Сулім О.Г. Кольорові реакції в медичній та органічній хімії (скачати)
 • А.С.Мороз, Д.Д.Луцевич, Л.П.Яворська "Медична хімія".- Вінниця.- "Нова книга" 2008 р.
 • Медична хімія. Під ред. проф. В.О.Калібабчук.- Київ, "Інтермед".- 2013 р.
 • Л.П.Садовничая, В.Г.Хухрянский "Биофизическая химия" изд."Вища школа" 1986 г. (рус.PDF ) 12.5 Mb, (рус.DJVU) 2.5 Mb
 • Равич-Щерба М.И., Новиков В.В. Физическая и коллоидная химия. - М., Высшая школа, 1975 г.
 • Смірнова О.В., Сулім О.Г. Елементи якісного та кількісного аналізу. (укр. PDF, скачати)
 • Смірнова О.В. Основи титриметричного аналізу (скачать)
 • Смірнова О.В., Ставнича О.Д., Олійник Р.В. Номенклатура неорганічних сполук (хімічна, трівіальна) (скачати)

 • ДОПОМІЖНА:
 • Селезнев К.А. Аналитическая химия, М., 1973г. – 248 с.
 • Алексеев В.Н. Количественный анализ, М., 1972. – 504 с
 • Авцын А.П., Жаворонков А.А., и др. Микроэлементозы человека, 1991.
 • В.Г.Хухрянский, А.Я.Цыганенко "Химия биогенных элементов" изд."Вища школа" 1990 г. (рус.PDF) 11 Мб
 • Четырехзначные таблицы логарифмов (Брадис) (PDF)
 • Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия, М., «Химия». 1981г. – 632с.
 • Ахметов Н.С. Неорганическая химия, М., «Высшая школа»,1975г. – 670с.
 • Герасимов Я.И. Курс физической химии, т.1, М., «Госхимиздат», 1963г. – 624с.; т.2, М., »Химия»,1973., - 624с.
 • Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии, М., «Химия», 1975г. – 512с.
 • Чанг Р. Физическая химия с приложением к биологическим системам, М., «Мир», 1980г. – 664с.
 • Уильямс В., Уильямс Х. Физическая химия для биологов, М., «Мир», 1976г. – 600с.
 • Маршелл Э. Биофизическая химия, М., «Мир», 1980г. 1981.– ч. I, 359с., ч. II, 822с.
 • Глинка Н.Л., Общая химия, М., «Химия», 1980г. 718с.
 • Михайличенко Н.И., Общетеоретические основы химии, К., «Вища школа», 1979. – 222с.
 • Козленко Ф.Н, Міскіджян С.П.. Практикум з фізичної і колоїдної хімії. К.,«Здоров`я», 1968. – 168с.
 • Карапетьянц М.Х. Химическая термодинамика. М., «Химия», 1975. – 584с.
 • Швайкова М.Д. Токсикологическая химия,1975.
 • Артамонова В.Г., Шаталова Н.Н. Профессиональные болезни, 1988.
 • Машковский М.Д. Лекарственные средства. 1993. т. І и т. ІІ.
 • Державна фармакопея України.

  9. Питання до заліку, дифзаліку або іспиту

 • Банк тестів до диференційного заліку. Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз (скачати)
 • Питання до диференційного заліку. (скачати)


  Лекції за курсом "Медична хімія"
 • Лекція 1. "Комплексоутворення в біологічних системах." (скачати)
 • Лекція 2. "Кислотно-основні рівноваги в хімічних та біологічних системах" (тези) (скачати)
 • Лекція 3. "Колігативні властивості біологічних рідин" (скачати)
 • Лекція 4. "Електродні процеси, біологічна роль та застосування в медицині" (скачати), (скачати презентацію)
 • Лекція 5. "Фізико-хімія поверхневих явищ. Колоїдні розчини або золі " (скачати ч.1), (скачати ч.2)