Методичні матеріали з медичної хімії

  Програми та календарні плани
 • Тематико-календарний план лекцій та практичних занять на 1 семестр (скачати)
 • Теми для самостійної позааудиторної роботи на 1 семестр (скачати)
 • Тематичний план СРС (скачати)
  Підручники базові
 • В.Г.Хухрянский, А.Я.Цыганенко "Химия биогенных элементов" изд."Вища школа" 1990 г. (рус.PDF) 11 Мб
 • Л.П.Садовничая, В.Г.Хухрянский "Биофизическая химия" изд."Вища школа" 1986 г. (рус.PDF ) 12.5 Mb, (рус.DJVU) 2.5 Mb
 • А.С.Мороз, Д.Д.Луцевич, Л.П.Яворська "Медична хімія".- Вінниця.- "Нова книга" 2008 р.
 • Медична хімія. Під ред. проф. В.О.Калібабчук.- Київ, "Інтермед".- 2013 р.
 • Равич-Щерба М.И., Новиков В.В. Физическая и коллоидная химия. - М., Высшая школа, 1975 г.
 • Смірнова О.В., Сулім О.Г. Елементи якісного та кількісного аналізу. (укр. PDF, скачати)
 • Смірнова О.В. Основи титриметричного аналізу (скачать)
 • Смірнова О.В., Ставнича О.Д., Олійник Р.В. Номенклатура неорганічних сполук (хімічна, трівіальна) (скачати)
 • Селезнев К.А. Аналитическая химия, М., 1973г. – 248 с.
 • Алексеев В.Н. Количественный анализ, М., 1972. – 504 с
  Підручники допоміжні
 • Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия, М., «Химия». 1981г. – 632с.
 • Ахметов Н.С. Неорганическая химия, М., «Высшая школа»,1975г. – 670с.
 • Герасимов Я.И. Курс физической химии, т.1, М., «Госхимиздат», 1963г. – 624с.; т.2, М., »Химия»,1973., - 624с.
 • Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии, М., «Химия», 1975г. – 512с.
 • Чанг Р. Физическая химия с приложением к биологическим системам, М., «Мир», 1980г. – 664с.
 • Уильямс В., Уильямс Х. Физическая химия для биологов, М., «Мир», 1976г. – 600с.
 • Маршелл Э. Биофизическая химия, М., «Мир», 1980г. 1981.– ч. I, 359с., ч. II, 822с.
 • Глинка Н.Л., Общая химия, М., «Химия», 1980г. 718с.
 • Михайличенко Н.И., Общетеоретические основы химии, К., «Вища школа», 1979. – 222с.
 • Козленко Ф.Н, Міскіджян С.П.. Практикум з фізичної і колоїдної хімії. К.,«Здоров`я», 1968. – 168с.
 • Карапетьянц М.Х. Химическая термодинамика. М., «Химия», 1975. – 584с.

Методичні матеріали до тематичного розділу № 1

  Збірник методичних розробок
 • Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних рідинах (укр. PDF)
 • Смірнова О.В., Сулім О.Г. Кольорові реакції в медичній та органічній хімії (скачати)
  Збірники задач та вправ
 • Смірнова О.В. Збірник задач та вправ з медичної хімії. Частина 1. Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних рідинах. (скачати)
  Довідники
 • Четырехзначные таблицы логарифмов (Брадис) (PDF)

Методичні матеріали до тематичного розділу № 2

  Збірник методичних розробок
 • Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз (укр. PDF)
 • Гальванизм (стомат.) (скачать)
  Збірники задач та вправ
 • Смірнова О.В. Збірник задач та вправ з медичної хімії. Частина 2. Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз. (скачати)
  Лекції за курсом "Медична хімія"
 • Лекція 1. "Комплексоутворення в біологічних системах." (скачати)
 • Лекція 2. "Кислотно-основні рівноваги в хімічних та біологічних системах" (тези) (скачати)
 • Лекція 3. "Колігативні властивості біологічних рідин" (скачати)
 • Лекція 4. "Електродні процеси, біологічна роль та застосування в медицині" (скачати), (скачати презентацію)
 • Лекція 5. "Фізико-хімія поверхневих явищ. Колоїдні розчини або золі. Грубодисперсні системи " (скачати ч.1), (скачати ч.2), (скачати ч.3)
  Банк тестів до диференційного заліку
 • Банк тестів до диференційного заліку. (скачати)
 • Питання до диференційного заліку. (скачати)