Методичні матеріали - фармацевтичний факультет

  Програми та календарні плани
 • Тематико-календарний план лекцій і практичних занять на III семестр (Клінічна фармація) (скачати)
 • Тематичний план самостійної роботи на III семестр (Клінічна фармація) (скачати)
 • Тематико-календарний план лекцій і практичних занять на III семестр (Фармація) (скачати)
 • Тематико-календарний план лекцій і практичних занять на III семестр для студентів заочної форми навчання (Фармація) (скачати)

 • Календарний план лекцій і практичних занять на IV семестр (Клінічна фармація) (скачати)
 • Календарний план лекцій і практичних занять на IV семестр (Фармація) (скачати)
 • Тематичний план СРС (Фармація)(скачати)
 • Тематичний план СРС (Клінічна фармація)(скачати)
  Підручники
 • Л.Н.Воронина, Л.Г.Савченко, В.Н.Кравченко и др. Біологічна хімія. Харків. 2000 (укр. - PDF - 18 Mb)
 • Л.Н.Воронина, А.Л.Загайко, В.Н.Кравченко и др. Биологическая химия. Харьков. 2004 (скачать)
 • Ю.І. Губський, І.В.Ніженковська «Біологічна і біоорганічна хімія», Київ ВСВ «Медицина» 2016 р.
 • Ю.І. Губський «Біологічна хімія», Київ-Терн., 2000, 2007 р.
 • Я.І. Гонський і співав., «Біохімія людини», Терн., 2002,
 • Н.В. Заічко, А.В. Мельник. Навчально-методичний посібник з біологічної хімії, 2016р.
 • Е.С. Северин. "Биологическая химия" изд."Медицина" 2004 г. (скачать)
 • Я.Кольман, К.Рём. "Наглядная биохимия" изд."Мир" 2000 г. (скачать)
 • Д.Мецлер "Биохимия".- М.- изд."Мир" 1980 г.- в 3-х томах Том 1 (скачать), Том 2 (скачать), Том 3 (скачать).
 • С. А.Куценко. Основы токсикологии, Санкт-Петербург, 2002 (скачать - HTML), (скачать - PDF), (скачать - odt)
 • Практикум (скачати)

Методичні матеріали до Підсумкового заняття № 1

  Збірник методичних розробок
 • Методичні розробки з навчальної дисципліни "Біологічна хімія" (фармацевти, клінічні фармацевти). Частина 1 (скачати)
  Банк тестів до Підсумкового заняття 1
 • Тести до Підсумкового заняття 1 "Загальні закономірності метаболізму" (скачати)
 • Теоретичні питання до ПМК 1 “Загальні закономірності метаболізму” (скачати)

Методичні матеріали до Підсумкового заняття № 2

  Збірник методичних розробок
 • Методичні розробки з навчальної дисципліни "Біологічна хімія" (фармацевти, клінічні фармацевти). Частина 2 (скачати)
  Банк тестів до Підсумкового заняття 2
 • Питання до підсумкового заняття 2 "Метаболізм вуглеводів, ліпідів" (скачати)
 • Тести до підсумкового заняття 2 "Метаболізм вуглеводів, ліпідів" (скачати)

Методичні матеріали до Підсумкового заняття № 3

  Збірник методичних розробок
 • Методичні розробки з навчальної дисципліни "Біологічна хімія" (фармацевти, клінічні фармацевти). Частина 2 (скачати)
  Банк тестів до Підсумкового заняття 3
 • Питання до Підсумкового заняття 3 "Метаболізм основних класів біоорганічних сполук. Молекулярна біологія." (скачати)
 • Тести до Підсумкового заняття 3 "Метаболізм основних класів біоорганічних сполук. Молекулярна біологія." (скачати)

Методичні матеріали до Підсумкового заняття № 4

  Збірник методичних розробок
 • Методичні розробки з навчальної дисципліни "Біологічна хімія" (фармацевти, клінічні фармацевти). Частина 2 (скачати)
  Банк тестів до Підсумкового заняття 4
 • Питання до Підсумкового заняття 4 "Функціональна біохімія" (скачати)
 • Тести до Підсумкового заняття 4 "Функціональна біохімія" (скачати)

Питання та тести до іспиту

Презентації лекцій