Методичні матеріали - медико-психологічний факультет

  1. Календарні плани лекцій

 • Календарний план лекцій на III семестр (скачати)
 • Календарний план лекцій на IV семестр (скачати)

  2. Календарні плани практичних занять

 • Календарний план практичних занять на III семестр (скачати)
 • Календарний план практичних занять на IV семестр (скачати)

  3. Тематичні плани з СРС

 • Тематичний план самостійної роботи студентів (скачати)

  4. Методичні розробки для студентів з самостійної підготовки до практичних занять

 • Робочий зошит та методичні розробки для практичних занять з біологічної хімії. Частина 1 (скачати)
 • Робочий зошит та методичні розробки для практичних занять з біологічної хімії. Частина 2 (скачати)

  8. Література основна та допоміжна


  ОСНОВНА
 • 1. Ю.І. Губський, І.В.Ніженковська «Біологічна і біоорганічна хімія», Київ ВСВ «Медицина» 2016 р.
 • 2. Ю.І. Губський «Біологічна хімія», Київ-Терн., 2000, 2007 р.
 • 3. Я.І. Гонський і співав., «Біохімія людини», Терн., 2002.
 • 4. Н.В. Заічко, А.В. Мельник. Навчально-методичний посібник з біологічної хімії, 2016 р.

 • ДОПОМІЖНА:
 • 1. Е.С. Северин, Т.Л. Алейникова, Е.В. Осипов. "Биологическая химия" изд."Медицина" 2000 г.
 • 2. Е.С. Северин. "Биологическая химия" изд."Медицина" 2004 г.
 • 3. Я.Кольман, К.Рём. "Наглядная биохимия" изд."Мир" 2000 г.
 • 4. Д.К.Шапиро "Практикум по биологической химии".- Минск.- изд."Вышэйная школа" 1976 г.
 • 5. Т.Т.Березов, Б.Ф.Коровкин. "Биологическая химия", Москва, изд."Медицина" 1998 г.
 • 6. С.Е.Северин, Г.А.Соловьева "Практикум по биохимии".- М.- изд. МГУ.- 1989 г.
 • 7. Д.Г.Кнорре, С.Д.Мызина "Биологическая химия".- М.- изд."Высшая школа" 2000 г.
 • 8. Д.Мецлер "Биохимия".- М.- изд."Мир" 1980 г.- в 3-х томах Том 1 , Том 2 , Том 3 .

Методичні матеріали до Підсумкового заняття № 2

 • Теоретичні питання до Підсумкового заняття № 2 "Загальні закономірності обміну." (скачати)
 • Тести до Підсумкового заняття № 2 "Загальні закономірності обміну" (скачати)
 • Ситуаційні задачі до Підсумкового заняття № 2 "Загальні закономірності обміну" (скачати)

Методичні матеріали до Підсумкового заняття № 3

 • Теоретичні питання до Підсумкового заняття № 3 (скачати)
 • Тести до Підсумкового заняття № 3 (скачати)
 • Ситуаційні задачі до Підсумкового заняття № 3 (скачати)

Методичні матеріали до Підсумкового заняття № 4

 • Теоретичні питання до Підсумкового заняття № 4 (скачати)
 • Тести до Підсумкового заняття № 4 (скачати)
 • Ситуаційні задачі до Підсумкового заняття № 4 (скачати)

Методичні матеріали до Підсумкового заняття № 5

 • Теоретичні питання до Підсумкового заняття № 5 (скачати)
 • Тести до Підсумкового заняття № 5 (скачати)
 • Ситуаційні задачі до Підсумкового заняття № 5 (скачати)

Презентації лекцій