Методичні матеріали - стоматологічний факультет

  Програми та календарні плани
 • Календарно-тематичний план лекцій та практичних занять на III семестр (скачати)
 • Тематичний план самостійної роботи студентів на III семестр (скачати)
 • Календарний план лекцій і практичних занять на IV семестр (скачати)
  Підручники

  ОСНОВНА
  1. Ю.І. Губський, І.В.Ніженковська «Біологічна і біоорганічна хімія», Київ ВСВ «Медицина» 2016 р.
  2. Ю.І. Губський «Біологічна хімія», Київ-Терн., 2000, 2007 р.
  3. Я.І. Гонський і співав., «Біохімія людини», Терн., 2002,
  4. Н.В. Заічко, А.В. Мельник. Навчально-методичний посібник з біологічної хімії, 2016 р.

  ДОДАТКОВА:
  1. Е.С. Северин, Т.Л. Алейникова, Е.В. Осипов. "Биологическая химия" изд."Медицина" 2000 г.
  2. Е.С. Северин. "Биологическая химия" изд."Медицина" 2004 г.
  3. Я.Кольман, К.Рём. "Наглядная биохимия" изд."Мир" 2000 г.
  4. Д.К.Шапиро "Практикум по биологической химии".- Минск.- изд."Вышэйная школа" 1976 г.
  5. Т.Т.Березов, Б.Ф.Коровкин. "Биологическая химия", Москва, изд."Медицина" 1998 г.
  6. С.Е.Северин, Г.А.Соловьева "Практикум по биохимии".- М.- изд. МГУ.- 1989 г.
  7. Д.Г.Кнорре, С.Д.Мызина "Биологическая химия".- М.- изд."Высшая школа" 2000 г.
  8. Д.Мецлер "Биохимия".- М.- изд."Мир" 1980 г.- в 3-х томах Том 1 , Том 2 , Том 3 .

  Методичні матеріали до Підсумкового заняття № 2


   Збірник методичних розробок
  • Методичні розробки практичних занять з біологічної та біоорганічної хімії для студентів 2 курсу стоматологічного факультету. Тематичний розділ № 2(скачати)

   Матеріали до Підсумкового заняття № 2
  • Тести до Підсумкового заняття № 2 "Загальні закономірності метаболізму." (скачати)
  • Теоретичні питання до Підсумкового заняття № 2 "Загальні закономірності метаболізму." (скачати)

  Методичні матеріали до Підсумкового заняття № 3


   Збірник методичних розробок
  • Методичні розробки практичних занять з біологічної та біоорганічної хімії. Тематичний розділ № 3 (скачати)
  • Методичні розробки практичних занять з біохімії для студентів стоматологічного ф-ту 2 курсу. Тематичний розділ № 3. Теми 31-43 (скачати)

   Матеріали до Підсумкового заняття № 3
  • Питання до підсумкового заняття 3 "Обмін вуглеводів і ліпідів" (скачати)
  • Тести до підсумкового заняття 3 "Обмін вуглеводів і ліпідів" (скачати)

  Методичні матеріали до Тематичного розділу № 4

   Збірник методичних розробок
  • Методичні розробки практичних занять з біохімії для студентів стоматологічного ф-ту 2 курсу. Тематичний розділ № 4. (скачати)

   Банк тестів до ПМК 4
  • Питання до ПМК 4 "Метаболізм простих білків. Основи молекулярної біології та генетики" (скачати)
  • Тести до підсумкового заняття 4 "Метаболізм простих білків. Основи молекулярної біології та генетики" (скачати)

  Методичні матеріали до Тематичного розділу № 5


   Збірник методичних розробок
  • Методичні розробки практичних занять з біохімії для студентів стоматологічного ф-ту 2 курсу. Тематичний розділ № 5. (скачати)

   Банк тестів до ПМК 5
  • Питання до ПМК 5 "Функціональна біохімія" (скачати)
  • Тести до підсумкового заняття 5 "Функціональна біохімія" (скачати)

  Матеріали для підготовки до іспиту


  Презентації лекцій