Методичні матеріали по клінічній біохімії

  Програми та календарні плани
 • Тематико-календарний план лекцій і практичних занять ("Клінічна фармація" - 3 курс) (скачати)
 • Тематико-календарний план лекцій і практичних занять ("Фармація" - 3 курс) (скачати)
 • ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СРС для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Клінічна фармація»(скачати)
 • ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СРС для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація»(скачати)
 • ТЕМАТИКО-КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з клінічної біохімії для студентів ІІІ курсy фармацевтичного факультету спеціальність «Клінічна фармація» на VI семестр (скачати)
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. О.Я.Скляров “Клінічна біохімія”, Київ, 2006 р.
2. А.Ш.Зайчик, Л.П.Чурилов «Основы патохимии», Санкт-Петербург, 2001г.
3. О.П.Тимошенко, Л.М.Вороніна, В.М.Кравченко та інші «Клінічна біохімія», Київ, 2005 р.
4. А.Я.Цыганенко и др. «Клиническая биохимия», М., 2002 г.
5. А.Я.Цыганенко и др. «Клиническая биохимия», М., 2005 г.
6. А.Ш.Бышевский, О.А.Терсенов «Биохимия для врача», Екатеринбург, 1994 г.

Методичні розробки по курсу клінічної біохімії

 • Робочий зошит та методичні розробки для практичних занять з клінічної біохімії. (скачати)

Методичні матеріали до Підсумкового заняття

Презентації лекцій

 • 1. Вступна лекція (скачати)
 • 2. Ензимопатії (скачати)
 • 4. Порушеня обміну ліпідів (скачати)
 • 5. Патохімія вуглеводного обміну, цукровий діабет (скачати)
 • 6. Клініко-біохімічні критерії та лабораторна діагностика захворювань печінки (скачати)
 • 7. Клінічна біохімія органів травної системи (скачати)
 • 8. Білки плазми крові. Система залишкового азоту (скачати)
 • 9. Клініко – біохімічна оцінка порушень ліпідного обміну (скачати)
 • 10. Біохімія запалення (скачати)
 • 11. Біохімічні механізми патогенезу захворювань сполучної тканини та їх лабораторна діагностика (скачати)
 • 12. Водно-мінеральний обмін та кислотно-лужна рівновага (скачати)
 • 13. Клінічна біохімія крові (скачати)