Методичні матеріали - фармацевтичний факультет

  Програми та календарні плани
 • Тематичний план лекцій і практичних занять на навчальний рік (скачати)
 • Тематичний план СРС (скачати)
  Підручники
 • Л.Н.Воронина, Л.Г.Савченко, В.Н.Кравченко и др. Біологічна хімія. Харків. 2000 (укр. - PDF - 18 Mb)
 • Л.Н.Воронина, А.Л.Загайко, В.Н.Кравченко и др. Биологическая химия. Харьков. 2004 (скачать)
 • Ю.І. Губський, І.В.Ніженковська «Біологічна і біоорганічна хімія», Київ ВСВ «Медицина» 2016 р.
 • Ю.І. Губський «Біологічна хімія», Київ-Терн., 2000, 2007 р.
 • Я.І. Гонський і співав., «Біохімія людини», Терн., 2002,
 • Н.В. Заічко, А.В. Мельник. Навчально-методичний посібник з біологічної хімії, 2016р.
 • Е.С. Северин. "Биологическая химия" изд."Медицина" 2004 г. (скачать)
 • Я.Кольман, К.Рём. "Наглядная биохимия" изд."Мир" 2000 г. (скачать)
 • Д.Мецлер "Биохимия".- М.- изд."Мир" 1980 г.- в 3-х томах Том 1 (скачать), Том 2 (скачать), Том 3 (скачать).
 • С. А.Куценко. Основы токсикологии, Санкт-Петербург, 2002 (скачать - HTML), (скачать - PDF), (скачать - odt)
 • Практикум (скачати)

Методичні матеріали до Підсумкового заняття № 1

  Збірник методичних розробок
 • Робочий зошит та методичні розробки для практичних занять з біологічної хімії. Частина 1 (скачати)
  Банк тестів до Підсумкового заняття 1
 • Теоретичні питання до ПМК 1 “Загальні закономірності метаболізму” (скачати)
 • Тести до Підсумкового заняття 1 "Загальні закономірності метаболізму" (скачати)

Методичні матеріали до Підсумкового заняття № 2

 • Питання до підсумкового заняття 2 "Метаболізм вуглеводів, ліпідів" (скачати)
 • Тести до підсумкового заняття 2 "Метаболізм вуглеводів, ліпідів" (скачати)

Методичні матеріали до Підсумкового заняття № 3

  Збірник методичних розробок
 • Робочий зошит та методичні розробки для практичних занять з біологічної хімії. Частина 2 (скачати)
  Банк тестів до Підсумкового заняття 3
 • Питання до Підсумкового заняття 3 "Метаболізм простих білків. Молекулярна біологія" (скачати)
 • Тести до Підсумкового заняття 3 "Метаболізм простих білків. Молекулярна біологія" (скачати)

Методичні матеріали до Підсумкового заняття № 4

 • Питання до Підсумкового заняття 4 "Функціональна біохімія" (скачати)
 • Тести до Підсумкового заняття 4 "Функціональна біохімія" (скачати)

Питання та тести до іспиту

 • Питання до іспиту (скачати)
 • Тести для самостійної підготовки з курсу біологічної хімії для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання (частина 1) (скачати)
 • Збірник тестових завдань з біологічної хімії для складання ліцензійного іспиту «Крок-1» (скачати)
 • Тести до іспиту (скачати)

Презентації лекцій