Методичні матеріали по клінічній біохімії

  1. Календарні плани лекцій

 • Календарний план лекцій на III семестр (скачати)
 • Календарний план лекцій на IV семестр (скачати)

  2. Календарні плани практичних занять

 • Календарний план практичних занять на III семестр (скачати)
 • Календарний план практичних занять на IV семестр (скачати)

  3. Тематичні плани з СРС

 • Тематичний план самостійної роботи студентів (скачати)

  4. Методичні розробки для студентів з самостійної підготовки до практичних занять

 • Робочий зошит та методичні розробки для практичних занять з біологічної хімії. Частина 1 (скачати)
 • Робочий зошит та методичні розробки для практичних занять з біологічної хімії. Частина 2 (скачати)

  5. Методичні розробки для студентів з самостійної підготовки з СРС

  8. Література основна та допоміжна


  ОСНОВНА
 • О.Я.Скляров “Клінічна біохімія”, Київ, 2006 р.
 • А.Ш.Зайчик, Л.П.Чурилов «Основы патохимии», Санкт-Петербург, 2001г.
 • О.П.Тимошенко, Л.М.Вороніна, В.М.Кравченко та інші «Клінічна біохімія», Київ, 2005 р.
 • А.Я.Цыганенко и др. «Клиническая биохимия», М., 2002 г.
 • А.Я.Цыганенко и др. «Клиническая биохимия», М., 2005 г.
 • А.Ш.Бышевский, О.А.Терсенов «Биохимия для врача», Екатеринбург, 1994 г.
 • Ю.І. Губський, І.В.Ніженковська «Біологічна і біоорганічна хімія», Київ ВСВ «Медицина» 2016 р.
 • Ю.І. Губський «Біологічна хімія», Київ-Терн., 2000, 2007 р.
 • Я.І. Гонський і співав., «Біохімія людини», Терн., 2002.
 • Н.В. Заічко, А.В. Мельник. Навчально-методичний посібник з біологічної хімії, 2016 р.
 • Практикум (скачати)
 • С. А.Куценко. Основы токсикологии, Санкт-Петербург, 2002 (скачать - HTML), (скачать - PDF), (скачать - odt)
 • Л.Н.Воронина, Л.Г.Савченко, В.Н.Кравченко и др. Біологічна хімія. Харків. 2000
 • Л.Н.Воронина, А.Л.Загайко, В.Н.Кравченко и др. Биологическая химия. Харьков. 2004

 • ДОПОМІЖНА:
 • 1. Е.С. Северин, Т.Л. Алейникова, Е.В. Осипов. "Биологическая химия" изд."Медицина" 2000 г.
 • 2. Е.С. Северин. "Биологическая химия" изд."Медицина" 2004 г.
 • 3. Я.Кольман, К.Рём. "Наглядная биохимия" изд."Мир" 2000 г.
 • 4. Д.К.Шапиро "Практикум по биологической химии".- Минск.- изд."Вышэйная школа" 1976 г.
 • 5. Т.Т.Березов, Б.Ф.Коровкин. "Биологическая химия", Москва, изд."Медицина" 1998 г.
 • 6. С.Е.Северин, Г.А.Соловьева "Практикум по биохимии".- М.- изд. МГУ.- 1989 г.
 • 7. Д.Г.Кнорре, С.Д.Мызина "Биологическая химия".- М.- изд."Высшая школа" 2000 г.
 • 8. Д.Мецлер "Биохимия".- М.- изд."Мир" 1980 г.- в 3-х томах Том 1 , Том 2 , Том 3 .
 • Я.Кольман, К.Рём. "Наглядная биохимия" изд."Мир" 2000 г. (скачать)
 • Д.Мецлер "Биохимия".- М.- изд."Мир" 1980 г.- в 3-х томах Том 1 (скачать), Том 2 (скачать), Том 3 (скачать).

Презентації лекцій

 • 1. Вступна лекція (скачати)
 • 2. Ензимопатії (скачати)
 • 4. Порушеня обміну ліпідів (скачати)
 • 5. Патохімія вуглеводного обміну, цукровий діабет (скачати)
 • 6. Клініко-біохімічні критерії та лабораторна діагностика захворювань печінки (скачати)
 • 7. Клінічна біохімія органів травної системи (скачати)
 • 8. Білки плазми крові. Система залишкового азоту (скачати)
 • 9. Клініко – біохімічна оцінка порушень ліпідного обміну (скачати)
 • 10. Біохімія запалення (скачати)
 • 11. Біохімічні механізми патогенезу захворювань сполучної тканини та їх лабораторна діагностика (скачати)
 • 12. Водно-мінеральний обмін та кислотно-лужна рівновага (скачати)
 • 13. Клінічна біохімія крові (скачати)