Методичні матеріали - фармацевтичний факультет

  1. Календарні плани лекцій

 • Календарний план лекцій на V семестр (скачати)
 • Календарний план лекцій на VI семестр (скачати)

  2. Календарні плани практичних занять

 • Календарний план практичних занять на V семестр (скачати)
 • Календарний план практичних занять на VI семестр (скачати)

  3. Тематичні плани з СРС

 • Тематичний план самостійної роботи студентів (скачати)

  4. Методичні розробки для студентів з самостійної підготовки до практичних занять

 • Робочий зошит та методичні розробки для практичних занять з біологічної хімії. (скачати)
 • Методичні розробки практичних занять. (скачати)

  5. Методичні розробки для студентів з самостійної підготовки з СРС

  8. Література основна та допоміжна


  ОСНОВНА
 • Л.Н.Воронина, Л.Г.Савченко, В.Н.Кравченко и др. Біологічна хімія. Харків. 2000 (укр. - PDF - 18 Mb)
 • Л.Н.Воронина, А.Л.Загайко, В.Н.Кравченко и др. Биологическая химия. Харьков. 2004 (скачать)
 • Ю.І. Губський, І.В.Ніженковська «Біологічна і біоорганічна хімія», Київ ВСВ «Медицина» 2016 р.
 • Ю.І. Губський «Біологічна хімія», Київ-Терн., 2000, 2007 р.
 • Я.І. Гонський і співав., «Біохімія людини», Терн., 2002,
 • Н.В. Заічко, А.В. Мельник. Навчально-методичний посібник з біологічної хімії, 2016р.
 • Е.С. Северин. "Биологическая химия" изд."Медицина" 2004 г. (скачать)
 • Я.Кольман, К.Рём. "Наглядная биохимия" изд."Мир" 2000 г. (скачать)
 • Д.Мецлер "Биохимия".- М.- изд."Мир" 1980 г.- в 3-х томах Том 1 (скачать), Том 2 (скачать), Том 3 (скачать).
 • С. А.Куценко. Основы токсикологии, Санкт-Петербург, 2002 (скачать - HTML), (скачать - PDF), (скачать - odt)
 • Практикум (скачати)

 • ДОПОМІЖНА:
 • Е.С. Северин, Т.Л. Алейникова, Е.В. Осипов. "Биологическая химия" изд."Медицина" 2000 г.
 • Е.С. Северин. "Биологическая химия" изд."Медицина" 2004 г.
 • Я.Кольман, К.Рём. "Наглядная биохимия" изд."Мир" 2000 г.
 • Д.К.Шапиро "Практикум по биологической химии".- Минск.- изд."Вышэйная школа" 1976 г.
 • Т.Т.Березов, Б.Ф.Коровкин. "Биологическая химия", Москва, изд."Медицина" 1998 г.
 • С.Е.Северин, Г.А.Соловьева "Практикум по биохимии".- М.- изд. МГУ.- 1989 г.
 • Д.Г.Кнорре, С.Д.Мызина "Биологическая химия".- М.- изд."Высшая школа" 2000 г.
 • Д.Мецлер "Биохимия".- М.- изд."Мир" 1980 г.- в 3-х томах Том 1 , Том 2 , Том 3 .
 • Я.Кольман, К.Рём. "Наглядная биохимия" изд."Мир" 2000 г. (скачать)
 • Д.Мецлер "Биохимия".- М.- изд."Мир" 1980 г.- в 3-х томах Том 1 (скачать), Том 2 (скачать), Том 3 (скачать).

  9. Питання до іспиту

 • Питання до іспиту (скачати)
 • Тести для самостійної підготовки з курсу біологічної хімії для студентів 3 курсу заочної форми навчання (частина 1) (скачати)
 • Тестові завдання з біологічної хімії до іспиту і для складання ліцензійного іспиту "Крок-1" (скачати)

Презентації лекцій