Контактна інформація

Курс медичної хімії кафедри розташований на п'ятому поверсі нового корпусу університета.
Курс біологічної хімії кафедри розташований на третьому поверсі північного крила морфологічного корпусу університета.

Адреса для листування

Кафедра біологічної та загальної хімії
ВНМУ ім. М.І.Пирогова
Вінниця, вул. Пирогова, 56
21018, Україна

Телефони

Завідувач кафедрою

(0432) 57-08-59

Курс біохімії

(0432) 66-12-24

Курс медхімії

(0432) 57-02-71

E-mail

  • biochem {at} vnmu.edu.ua

Contact information

The department of medical chemistry is located on the fifth floor of new corpus of the university.
The department of biological chemistry is located on the third floor of the north wing of morphological housing of the university.

Address for correspondence

Department of biological and general chemistry NPMMU
Vinnytsya, Pirogov st., 56
21018, Ukraine

Telephones numbers:

Head of department

(0432) 57-08-59

Biochemistry course

(0432) 66-12-24

Medical chemistry course

(0432) 57-02-71

E-mail

  • biochem {at} vnmu.edu.ua