Елективні курси. Elective courses.Вибіркова навчальна дисципліна "Основи титриметичного аналізу" (скачати)

Вибіркова навчальна дисципліна "Поверхневі явища в біології та медицині" (скачати)

Вибіркова навчальна дисципліна "Клінічна біохімія" (скачати)

Вибіркова навчальна дисципліна "Біохімія запалення" (скачати)

Вибіркова навчальна дисципліна "Біохімія гемостазу" (скачати)

Вибіркова навчальна дисципліна "Біохімія харчування" (скачати)

Вибіркова навчальна дисципліна "Біохімія мембран" (скачати)

Elective course "Surface phenomena" (download)

Elective course "Clinical Biochemistry" (download)

Elective course "Biochemistry of inflammation" (download)

Elective course "Biochemіstry of Nutrition" (download)